Using customer reviews to drive CTR and conversions

Ngày đăng: 03/10/2017
Recent statistics make a very compelling point: Reviews are one of the best conversion tools and can help boost sales in a very short time. Econsultancy found that reviews increase sales by 18% on average.

Consumers have never been so empowered, with information, insights, and analysis at their fingertips.

However, we are also living in the age of distrust, with Edelman’s 2017 Trust Barometer reporting the largest-ever drop in trust across institutions of government, business, media and NGOs.

Put simply, consumers are more skeptical than ever and are changing the way they make purchasing decisions.

Today, more than 80% of people trust reviews as much as personal recommendations. It makes sense; without the ability to try or see products before purchasing them online, consumers have to make a decision based on trust.

However, recent statistics make a very compelling point: Reviews are one of the best conversion tools and can help boost sales in a very short time. According to a Vendasta survey, 92% of consumers read reviews before buying online, and 68% of them are more likely to make a purchase if the product has ratings and reviews.

Econsultancy found that reviews increase sales by 18% on average.

Customer reviews now represent a real asset to marketers, and harnessing their power can lead to tangible results.

(Source: MarketingTech)

Tin liên quan
Ngày đăng: 14/08/2017
Việc duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ sẽ chẳng khó khăn nếu như bạn thật sự coi trọng và dành thời gian để chăm sóc khách hàng.
Chi tiết
Ngày đăng: 13/07/2017
Radio hoạt động hiệu quả trong việc truyền tải thông điệp, xây dựng nhận thức về thương hiệu đối với khách hàng tiềm năng. Vì thế, đây là kênh truyền thông không thể bỏ qua đối với kế hoạch xây dựng thương hiệu.
Chi tiết
Ngày đăng: 03/08/2017
Mạng xã hội đang trở thành công cụ hữu ích để các doanh nghiệp thực hiện chiến lược marketing của mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chú ý tới nhiều yếu tố để có thể sử dụng hiệu quả kênh truyền thông này.
Chi tiết