Six Social Media Behaviors Your Brand Needs to Stop Right Now

Ngày đăng: 28/09/2017
With nearly three billion social media users worldwide, determining a set of rules to please everyone would be impossible. But there are some guidelines that brands should follow to help ensure social media branding and business success.

1. Posting too many promotional messages

The infographic reports that 58% of social followers are annoyed by too many promotional messages. But it's a balance: About 85% of people need to see a product or service multiple times on social media before purchasing, the infographic states, so don't under-post, either.

2. Sharing irrelevant information

Occasionally it's good to post out-of-the-box messages, but overall remember why your followers chose to follow your brand and give them what they expect.

3. Tweeting too frequently

Tweets are good. Too many tweets can cause people to unfollow, especially if you're mostly retweeting the same things again and again.

4. Using jargon or slang awkwardly

"The better of a job you do with this, the less your followers will think of you as an adult experiencing a midlife crisis, overusing words like 'bae' and 'on fleek.'" Enough said.

5. Staying too quiet

Though over-tweeting can be problematic, under-tweeting can cause your brand to be forgotten, allowing competitors to fill in the gap. Test to find a balance.

6. Not replying to messages

According to the infographic, 15% of people say that not replying to their posts via social is reason enough to unfollow. Plus, social media provides an easy platform for connecting with your audience, so take advantage of it.

(Source: MarketingProfs)

Tin liên quan
Ngày đăng: 04/12/2017
Tâm lý học có thể được khai thác trong mọi lĩnh vực, dĩ nhiên, marketing không nằm ngoài số đó. Tâm lý học sẽ là yếu tố dẫn đến sự thành công trong marketing nếu bạn hiểu đúng về nó.
Chi tiết
Ngày đăng: 16/09/2017
Lần mua hàng đầu tiên là bước cần thiết nhưng lần thứ hai mới thực sự là chìa khóa đem đến giá trị lâu dài cho công ty của bạn.
Chi tiết
Ngày đăng: 03/08/2017
Ngày nay, nhiều người tiêu dùng xem đánh giá là một phần trong quá trình nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ trước khi mua hàng.
Chi tiết